سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی فن آوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر

تعداد صفحات: ۴


چکیده:

دراین مقاله ازروش مورب کردن کناره های آهنربا برای کاهش گشتاور دندانه استفاده شده است برخلاف اغلب روشهای کاهش گشتاوردندانه کهدارای عیب افزایش اعوجاج هارمونیکی کل THD چگالی شارشعاعی می ب اشند این روش علاوهبرکاهش گشتاوردندانه درنسبت های بالای کمان آهنربا به گام قطب باعث کاهش قابل ملاحظه ای دراعوجاج هارمونیکی کل نیز میشود پیاده سازی این روش نیز بسیارساده می باشد همچنین استفاده ازاین روش سبب کاهش مصرف اهنربا و درنهایت کاهش هزینه تمام شده برای ساخت میشود ازانجایی که مدل سازی تحلیلی ساختارمعرفی شده امکان پذیرنیست برای بدست آوردن گشتاوردندانه چگالی شارو درصد اعوجاج هارمونیکی ازروش اجزای محدود استفاده شده است